Forskning

I en doktorsavhandling, gjord av med.doktor och leg. sjukgymnast Helena Backlund vid Göteborgs universitet, visas att huden är mycket viktig för den sk. proprioceptionen och balansen.
Vid överansträngningar eller skador försämras proprioceptionen i det drabbade området och hjärnan har då svårt att få den rätta informationen om ledernas position och ledernas och musklernas belastning.
Genom friktionen som bildas mellan tejpen och huden kan man förstärka/återfå den normala proprioceptionen igen i det område där tejpen är applicerad och hjärnans kontrollmekanism över rörelseapparaten ökar därmed.

Tejpens egenskaper och appliceringsteknik kommer även att ”lyfta” huden och därigenom förbättras även lymfflödet.

Länk till Helena Backlunds avhandling:
http://hdl.handle.net/2077/16382
Ett tips är att läsa ”Pressmeddelande” som är på mera lättförstådd svenska.